FEI Company
Thứ hai, 27/05/2013

FEI Company (www.fei.com) là nhà sản xuất đứng đầu thế giới kính hiển vi điện tử, bao gồm kính hiển vi điện tử quét (SEM), kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), kính hiển vi ion-điện tử (DualBeam)kính hiển vi ion hội tụ (FIB).

Các sản phẩm của FEI Company phục vụ cho nghiên cứu nano với một phạm vi rộng khách hàng trên toàn thế giới. Các khách hàng toàn cầu FEI bao gồm các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, và các chuyên gia có kỹ năng khác.

 

TIN LIÊN QUAN