Thứ tư, 05/06/2013

Là kính hiển vi kết hợp kính quan học và điện tử cho phép hiệu chỉnh  hình ảnh quang học huỳnh quang của tế bào sống trên kính hiển ...

Thứ tư, 05/06/2013

Kính hiển vi điện tử môi trường - Gọi tắt là ESEM được phát triển vào giữa những năm 1980. ESEM đầu tiên được phát minh bởi công ty ElectronScan ...

Thứ tư, 05/06/2013

Kính hiển vi quang học của TILL photonics, một công ty thuộc FEI Company được dựa trên công nghệ cấp bằng sáng chế cho kính hiển vi huỳnh quang đồng tiêu ...

Thứ tư, 05/06/2013

Tecnai G2 đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt trong ứng dụng khoa học tự nhiên và khoa học sự sống đối với các kĩ thuật hiển vi cũng như phân tích hình ...