Thứ năm, 09/05/2019

Prisma E SEM cung cấp hiệu suất toàn diện về hình ảnh và phân tích, với chế độ môi trường độc đáo ESEM và đi kèm là một loạt phụ kiện ...

Thứ tư, 05/06/2013

Là kính hiển vi kết hợp kính quan học và điện tử cho phép hiệu chỉnh  hình ảnh quang học huỳnh quang của tế bào sống trên kính hiển ...

Thứ tư, 05/06/2013

Kính hiển vi điện tử môi trường - Gọi tắt là ESEM được phát triển vào giữa những năm 1980. ESEM đầu tiên được phát minh bởi công ty ElectronScan ...

Thứ tư, 05/06/2013

Kính hiển vi quang học của TILL photonics, một công ty thuộc FEI Company được dựa trên công nghệ cấp bằng sáng chế cho kính hiển vi huỳnh quang đồng tiêu ...