Thứ sáu, 31/05/2013

Kính hiển vi điện tử quét (tiếng Anh: Scanning Electron Microscope, thường viết tắt là SEM), là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân ...

Thứ sáu, 31/05/2013

Kính hiển vi điện tử truyền qua (tiếng Anh: transmission electron microscopy, viết tắt: TEM) là ...

Thứ sáu, 31/05/2013

Chùm iôn hội tụ (tiếng Anh: Focused ion beam, thường được viết tắt là FIB) ...

Thứ sáu, 04/07/2014

Mẫu cho kính hiển vi điện tử quét (SEM) bao gồm tất cả các loại vật liệu, hình dạng và kích cỡ khác nhau. Kỹ thuật chuẩn bị do đó phải được đặt ...