Thứ hai, 27/05/2013

Trong công nghiệp bán dẫn, phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời, MEMS và các nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ, người dùng có thể ...

Thứ hai, 27/05/2013

SIMS: Cực nhạy, độ phân giải khối cao, phạm vi hoạt động cao, giới hạn phát hiện thấp và thông lượng phân tích cao ... các thiết bị SIMS của CAMECA được ...

Thứ hai, 27/05/2013

Công nghiệp bán dẫn liên tục đổi mới với cấp độ ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn với năng lượng tiêu thụ thấp hơn. Công nghệ sử dụng XRM 3D được tập trung việc ...

Thứ hai, 27/05/2013

Danh mục sản phẩm Besi được thiết kế, phát triển và lắp ráp từ nhiều địa điểm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các thương hiệu chủ yếu của Besi bao gồm Datacon, ...