Khoa học địa chất & dầu khí

  • Trang chủ / Ứng dụng / Khoa học địa chất & dầu khí
  • Thứ hai, 27/05/2013

    Việc phát hiện ra một mỏ dầu trong quá trình khai thác dầu khí không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Chất lượng và tính ...