Thứ hai, 27/05/2013

FEI SEM, TEM, DualBeam và FIB cung cấp các giải pháp giải quyết một loạt các ứng dụng trong nghiên cứu khoa học vật liệu.

Thứ hai, 27/05/2013

Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị nghiên cứu vật liệu ...

Thứ hai, 27/05/2013

Xradia cung cấp một sự kết hợp tuyệt vời của tương phản và độ phân giải hình ảnh 3 chiều không phá hủy cho tất cả các loại khoa học vật liệu. Từ sợi carbon ...