Thứ tư, 29/05/2013

Thiết bị chụp cắt lớp 3 chiều với khả năng tăng cường độ tương phản cho các hình ảnh mẫu sinh học trong nghiên cứu và kiểm tra cấu trúc. Xradia 3D XRM cho một phạm ...