Thứ tư, 29/05/2013

Ngày nay, kính hiển vi lạnh (cryo) cùng với các phân tích hạt chuyên dụng đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc xác định ...

Thứ tư, 29/05/2013

Các giải pháp sinh học tế bào của FEI cung cấp cái nhìn sâu sắc về các hoạt động, chức năng, đặc điểm và tổ chức của các tế bào và ...

Thứ tư, 29/05/2013

Các mô sinh học cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống sinh học và làm thế nào những tương ...

Thứ tư, 29/05/2013

Kỹ thuật hình ảnh siêu cấu trúc  ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các đặc tính khắt khe của thiết kế vật liệu sinh học. Các ...