Thứ hai, 27/05/2013

www.nbsc.com
New Brunswick Scientic từ lâu đã được biết đến là nhà sản xuất tiên phong trong gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của ngành ...

Thứ hai, 27/05/2013

www.cameca.com
Cameca là nhà sản xuất số một thế giới về kính viển vi phân tích vi dò điện tử (EPMA) và khối phổ ion thứ cấp (SIMS)

Thứ hai, 27/05/2013

www.nu-ins.com
Nu Instruments là nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao vương quốc Anh, quê hương của khối phổ.
Nu Instruments cung cấp các thiết bị khối phổ ...

Thứ ba, 18/11/2014

Mitutoyo là nhà sản xuất các thiết bị đo lường hàng đầu thế giới.