Thứ ba, 25/06/2013

Kính hiển vi điện tử hiện đại nhất thế giới

Chiếc kính hiển vi có độ phân giải nguyên tử mạnh nhất vừa được đưa ra giới thiệu hôm 10 tháng ...