Chuẩn bị mẫu cho SEM
Thứ sáu, 04/07/2014

Mẫu cho kính hiển vi điện tử quét (SEM) bao gồm tất cả các loại vật liệu, hình dạng và kích cỡ khác nhau. Kỹ thuật chuẩn bị do đó phải được đặt ra để thực hiện được với tất cả sự khác nhau từ các mẫu hoàn hảo đến các mẫu phức tạ. Do đó rất khó để có một phương pháp chuẩn cho chuẩn bị mẫu thậm chí là phân loại phương pháp theo mẫu cũng rất khó khăn. Bài viết về chuẩn bị mẫu cho SEM dưới đây cũng chỉ là tổng hợp mang tính độc lập và cố gắng phân nhóm trong một phạm vi hẹp. Người sử dụng cần phát triển hoặc thay đổi để phù hợp nhất với mẫu của mình dựa trên các thử nghiệm thực tế.

NHỮNG CHÚ Ý CƠ BẢN
Khi sử sụng kính hiển vi SEM cần phải tuyệt đối tuân thủ theo đúng yêu cầu về mẫu và chân không dựa theo các nguyên lý sau:
1.    Mẫu phải đảm bảo sạch đến mức tối đa có thể. Mọi nhiễm bẩn từ mẫu đều có thể làm hư hại hệ thống chân không của kính dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng sau này.
2.    Các mẫu không dẫn điện phải được quan sát ở chế độ chân không thấp hoặc ESEM. Chỉ được quan sát ở chân không cao khi đã phủ mẫu. Việc dùng sai có thể làm bẩn buồng chân không.
3.    Các mẫu ướt, mẫu bẩn, mẫu hữu cơ (dầu/chất béo),các mẫu có khả năng sinh khí, bay hơi chỉ được sử dụng ở chế độ ESEM và phải tuân thủ yêu cầu chuẩn bị mẫu nghiêm ngặt như bên dưới
4.    Các mẫu bột phải đảm bảo gắn chắc chắn với keo dính, loại bỏ hoàn toàn các hạt tự do trước khi đưa vào buồng mẫu.
5.    Luôn sử dụng găng tay sạch, các dụng cụ sạch khi tiếp xúc với mẫu và các phụ kiện trong buồng mẫu của SEM
6.    Không chạm tay trần, thổi mẫu bằng miệng hoặc thổi/thở vào trong buồng mẫu vì các chất hữu cơ sẽ làm bẩn mẫu và buồng mẫu.
7.    Không đưa giá mẫu trong buồng kính hiển vi ra ngoài để chuẩn bị mẫu. Cần chuản bị trên một giá mẫu riêng bên ngoài.
8.    Các dụng cụ tiếp xúc nên thường xuyên được rửa sạch bằng siêu âm rồi làm khô khi bảo quản.
9.    Mẫu khi gắn phải đảm bảo chặt, không để chân không buồng mẫu hút bay gây nguy hại cho kính.
10. Ngoài chân không, lựa chọn chất nền, keo gắn mẫu, phương pháp chuẩn bị mẫu và thế gia tốc là rất quan trọng.

Hướng dẫn chuẩn bị mẫu cho SEM

TIN LIÊN QUAN