Công nghệ

 • Trang chủ / Công nghệ
 • Thứ năm, 06/06/2013

  <p>Kính hiển vi ion-điện tử là một kính hiển vi điện tử quét kết hợp với chùm ion hội tụ cho phép quan sát và phân tích hình ...

  Thứ sáu, 31/05/2013

  Là hệ thống hiển vi sử dụng hai chùm tia: điện tử và ion sử dụng trong quan sát, phân tích mẫu trong các nghiên cứu micro và nano. Dual ...

  Thứ năm, 06/06/2013

  Kính hiển vi đầu dò nguyên tử (APT hoặc 3D Atom Probe) là thiết bị với  kỹ thuật phân tích cùng  khả năng mở rộng cho cả hình ảnh 3D và ...