Công nghệ

 • Trang chủ / Công nghệ
 • Thứ sáu, 31/05/2013

  Kính hiển vi điện tử truyền qua (tiếng Anh: transmission electron microscopy, viết tắt: TEM) là ...

  Thứ sáu, 31/05/2013

  Chùm iôn hội tụ (tiếng Anh: Focused ion beam, thường được viết tắt là FIB) ...

  Thứ sáu, 04/07/2014

  Mẫu cho kính hiển vi điện tử quét (SEM) bao gồm tất cả các loại vật liệu, hình dạng và kích cỡ khác nhau. Kỹ thuật chuẩn bị do đó phải được đặt ...

  Thứ năm, 06/06/2013

  Xradia cung cấp một sự kết hợp tuyệt vời của tương phản và độ phân giải hình ảnh 3 chiều không phá hủy cho tất cả các loại khoa học vật liệu. Từ sợi carbon ...