ADgroup tự hào cung cấp thiết bị và dịch vụ đến hơn 100 trường đại học, bệnh viện, học viện và trung tâm nghiên cứu cả nước.

 Các khách hàng chính thuộc về các ngành sau đây:
• Khoa học Vật liệu
• Khoa học đời sống
• Công nghiệp
• Công nghệ nano
• Y, dược
• Bán dẫn

Với nhiều năm kinh nghiệp cùng độ ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, ADgroup tự hào đã tham gia cung cấp và lắp đặt một số dự án lớn cho các Trường đại học, các viện nghiên cứu cũng như các tập đoàn lớn.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

• Kính hiển vi điện tử truyền qua: FEI Tecnai TF20: Cung cấp năm 2006 - http://aist.hust.edu.vn/dv04-co-so-vat-chat

• Kính hiển vi điện tử quét FEI Quanta 200: cung cấp năm 2006 - http://iep.hust.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=594&Itemid=64&lang=vi

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
• Kính hiển vi điện tử truyền qua: FEI Tecnai T20: Cung cấp năm 2009
• Kính hiển vi điện tử quét FEI NovaNanoSEM 250: cung cấp năm 2012
• Khối phổ phân tích tỉ lệ đồng:. Nu Instruments PERSPECTIVE IRMS: cung cấp 2012

Viện Khoa học Hình sự

•  Kính hiển vi điện tử quét FEI Quanta 400: cung cấp năm 2007

Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa Hải quan – Chi nhánh Hồ chí Minh

•  Kính hiển vi điên tử quét Quanta 250

Viện Thú y

•  Hệ thống lên men pilot

Intel Products Việt Nam

•  Hệ thống hiển vi hai chùm tia ion – electron DB235